Croeso i Lwyngwril

Mwynhewch ein pentref hardd arfordirol Eryri

Dewch i fwynhau ein pentre hyfryd yn Eryri – Hên bentre ar lan Bae Ceredigion sy’n llawn o fythynnod cerrig, man tawel llawn croeso. Mae digonedd o weithgareddau awyr agored yn yr ardal fel cerdded, beicio, hwylio a physgota. Ceir amrywiaeth o leodd i aros ac mae’r siop a’rdafarn yn chwarae rhan bwysig yn y gymuned.

...

00:00
00:00

Order your Illustrated Guide to Llwyngwril by clicking on the link below. £5.50 including P&P Lots of interesting reading about places to visit and the history of Llwyngwril in both Welsh and English.
Lleoedd Aros

Mae digonedd o fannau amrywiol fel gwersylla, glampio, meusydd carafanau, gwely a brecwast, a bythynnod hunan – gynhaliol.

Hanes

Mae’r pentre yn llawn hanes, gyda chysylltiadau cryf gyda’r Crynwyr, ac fe welir un o hên eglwysi Cymru yn Llangelynnin, olion caer cyn-hanes uwchben y pentre, yn ogystol a’r diddordeb mewn hanes y gymuned.

Gweithgareddau

Mae’r ardal yn llawn o bethau amrywiol I’w gweld e.e. Craig y Deryn, Castell y Bere, Cader Idris a rheilffyrdd stem. Gallwch wylio y dolffiniaid oddi ar y traith, ac hefyd yr Wyddfa yn y pellter.

I ddod....

september, 2018

29mayallday31octFeaturedYarn-Bombing 2018What will the Yarn-Bombers have in store this year?Y Ganolfan, Llwyngwril, Gwynedd, LL37 2YZ

29mayallday31octFeaturedYarn-Bombing 2018What will the Yarn-Bombers have in store this year?Y Ganolfan, Llwyngwril, Gwynedd, LL37 2YZ

19sep10:30 am12:30 pmCoffee MorningEach Wednesday.  Come and enjoy a chat, coffee/tea and cake. Yarn-bombers also have a meeting and "knit-in".Y Ganolfan, Llwyngwril, Gwynedd, LL37 2YZ

20sep1:30 pm3:30 pmShort Mat BowlsEvery Thursday Mixed from 1:30 pmY Ganolfan, Llwyngwril, Gwynedd, LL37 2YZ

21sep2:00 pm4:00 pmStitch & Bitch (Nicely)Every Friday at 2pm - Join an extra session with the Yarn-bombers, learn to knit or crochet and share ideas.Y Ganolfan, Llwyngwril, Gwynedd, LL37 2YZ

24sep7:00 pm9:00 pmGwrp Canu Llwyngwril/Llwyngwril singing group2nd and 4th Monday of each month 7-9pm Y Ganolfan £3 each, to include tea and cake!Y Ganolfan, Llwyngwril, Gwynedd, LL37 2YZ

X