Croeso i Lwyngwril

Mwynhewch ein pentref hardd arfordirol Eryri

Dewch i fwynhau ein pentre hyfryd yn Eryri – Hên bentre ar lan Bae Ceredigion sy’n llawn o fythynnod cerrig, man tawel llawn croeso. Mae digonedd o weithgareddau awyr agored yn yr ardal fel cerdded, beicio, hwylio a physgota. Ceir amrywiaeth o leodd i aros ac mae’r siop a’rdafarn yn chwarae rhan bwysig yn y gymuned.

...

Order your Illustrated Guide to Llwyngwril by clicking on the link below. £5.50 including P&P Lots of interesting reading about places to visit and the history of Llwyngwril in both Welsh and English.
Lleoedd Aros

Mae digonedd o fannau amrywiol fel gwersylla, glampio, meusydd carafanau, gwely a brecwast, a bythynnod hunan – gynhaliol.

Hanes

Mae’r pentre yn llawn hanes, gyda chysylltiadau cryf gyda’r Crynwyr, ac fe welir un o hên eglwysi Cymru yn Llangelynnin, olion caer cyn-hanes uwchben y pentre, yn ogystol a’r diddordeb mewn hanes y gymuned.

Gweithgareddau

Mae’r ardal yn llawn o bethau amrywiol I’w gweld e.e. Craig y Deryn, Castell y Bere, Cader Idris a rheilffyrdd stem. Gallwch wylio y dolffiniaid oddi ar y traith, ac hefyd yr Wyddfa yn y pellter.

I ddod....

july, 2020

No Events

07jul1:30 pm3:30 pmArt GroupEvery Tuesday at 1:30 pm - Due to space constraints membership is currently full - please contact us to be added to the waiting listY Ganolfan, Llwyngwril, Gwynedd, LL37 2YZ

07jul7:30 pm9:30 pmWhist EveningEvery Tuesday at 7:30 pm, come along for a couple of hours of fun to include refreshmentsY Ganolfan, Llwyngwril, Gwynedd, LL37 2YZ

08jul10:30 am12:30 pmCoffee MorningEach Wednesday.  Come and enjoy a chat, coffee/tea and cake. Yarn-bombers also have a meeting and "knit-in".Y Ganolfan, Llwyngwril, Gwynedd, LL37 2YZ

08jul2:00 pm4:00 pmCelynnin LadiesMeet on the 2nd Wednesday of the month at 2pm.Y Ganolfan, Llwyngwril, Gwynedd, LL37 2YZ

09jul1:30 pm3:30 pmShort Mat BowlsEvery Thursday Mixed from 1:30 pmY Ganolfan, Llwyngwril, Gwynedd, LL37 2YZ

X